SYSTEM GTJ - etapy produkcji


Etap pierwszy:

Wstępna wycena w oparciu o materiały przesłane przez zamawiającego (założenia projektowe, wstępna wizualizacja, przedmiar)


Etap drugi:

Po zaakceptowaniu wstępnych założeń i ceny, następuje wizja lokalna na miejscu inwestycji (pomiar, rozplanowanie ściany i miejsca parkowania modułów). Po sprecyzowaniu zakresu robót oraz wielkości ściany i doprecyzowaniu ceny następuje podpisanie umowy, z precyzyjnym harmonogramem prac związanych z jej instalacją.


Etap trzeci:

Montaż konstrukcji nośnej oraz toru


Etap czwarty:

Montaż ściany i odbiór